Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Overhalla mek. verksted

Navn eiendom: Overhalla mek. verksted
Reg.nr.: 286 GNR/BNR: 35/11

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Fabrikkbygning 186570405 1931 Fabrikkbygning 1744 - 4 - 62

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Allerede i 1887 hadde Albert Øyesvold bygd ei lita smie på gården Øyesvold 35/1, like sør for fabrikkområdet. Han dreiv som bygdesmed, og sønnen Magnus førte virksomheta videre fra ei ny og større smie/snekkerverksted som ble bygd på gården i 1905. Der ble det blant anna produsert sleder, vogner og sparkstøttinger. Fra rundt første verdenskrig gikk bedrifta under navnet M. A. Øyesvold Maskinverksted.

Da bygginga av Namdalsbanen kom i gang, ble nye og større fabrikklokaler bygd ved jernbanelinja og Øyesvold stasjon. Fabrikken fikk da navnet Øyesvold Maskinfabrikk. Ved stasjonen var det et sidespor, der det ble satt igjen jernbanevogner som fabrikkens egne ansatte lastet opp varene i.

Mens produksjonen var på det høyeste i perioden 1950-1970, var arbeidsstokken på opp til 35 mann. Landbruksmaskiner var de viktigste produkta fra fabrikken. De ble markedsført under navnet "Nauma", og særlig gjødselsprederen fikk et stort marked over hele landet. Fabrikken hadde ega sag og høvleri. På det meste ble det skåret 4 –500 m3 skurtømmer, som seinere ble høvla og klargjort til produksjon.

Det første fabrikklokalet var et trebygg med vinkeltilbygg for lager. I 1952 ble lokalene utvidet med et nytt murtilbygg med snekkerverksted, der det var kontorlokaler i 2.etasje. Fabrikken ble utbygd etter hvert som produksjon og inntjening økte.

Virksomheta ved fabrikken i dag er reparasjoner og produksjon av forskjellige konstruksjoner i stål og aluminium. Det lages fortsatt en del produkter til landbruket, mens en anna stor kunde er Nord-Trøndelag E-verk, der det går på produksjon av nye deler og utbedringer ved kraftstasjonene. Det er nå 5 faste ansatte og 1 lærling på fabrikken.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.