Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skilleås

Navn eiendom: Skilleås
Reg.nr.: 25 GNR/BNR: 15/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus-stuelån 186569652 1902 Ikke i bruk 1744-3-43
2. Sommerfjøs ukjent I bruk som vedbu og lagerplass 1744-3-44

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skilleås 15/4 ligger nærmest åsen som gårdene og grenda trolig har navn etter. Gården har vært i slektas eie siden 1830. Dagens eier overtok bruket i 1972. Den gamle stuelåna var bebodd fram til 1987. Den er delvis restaurert utvendig, mens den er bevart omtrent uendret innvendig. På vegg mot nord var det tidligere et inngangsparti med ei stor, dobbel glassdør og ei gammel steinhelle-trapp foran. Det er planer om videre restaurering for framtidig bruk. I huset var det omgangs-skole på stuloftet i en periode, og i tillegg til tre generasjoner gårdfolk, bodde det også en bror med familie og ei tante der.

Stabburet fra 1894 er innebygd av et nyere hus. På gården er det i dag melk- og kjøttproduksjon, og alle dyra avles fram på bruket. Gården hadde seterdrift på Skilleås-seter sammen med bruksnummer 15/1. Det er bare rester igjen av seterhusa der.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.