Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Flasnes Vestre

Navn eiendom: Flasnes Vestre
Reg.nr.: 48 GNR/BNR: 58/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus/hønseri 186585615 1949-50 I bruk som bolighus og hønseri 1744-9-50

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bygningen ligger ved RV 17 på Flasnes. Huset var bygd som kombinert bolig og butikk, og det ble drevet butikk der til utpå 1960-tallet. Den første eieren hadde starta med butikkdrift i hovedbygninga på gården Flasnes 58/2, før de første butikk-lokalene ble bygd på denne eiendommen først på 1900-tallet. Landhandelen hadde et assortert utvalg av varer. Det var både lagerbygning, bakeri og ishus i tilknytning til de gamle butikk-lokalene, og skomaker – og snekker-verksted med bl.a. produksjon av rokker. Ved butikken var det også bensin-stasjon. I bygningen som står i dag var det butikk-lokaler i 1. etasje og leilighet i 2., med lagerbu og kavringloft i vinkelbygget mot nord. Det ble oppretta en filial på Skogmo under butikken på Flasnes, med navnet Flasnes og Strand. ICA Spar-mat har forretning der nå.

Huset ble restaurert av tidligere eier i 1992-93, og det er nå leiligheter både i 1. og 2. etasje i hovedbygget. Dagens eiere driver et hønseri, der produksjon og salg av egg foregår i et nyere tilbygg.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.