Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bjørnes

Navn eiendom: Bjørnes
Reg.nr.: 223 GNR/BNR: 53/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Stabbur Ukjent Lagerrom 1744 - 9 - 55

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Først på 1900-tallet registrerte konservator Pettersen i alt 31 gravhauger på Bjørnes, noe som forteller at det her har vært gårdsbosetting fra eldre jernalder. Gravfunn av blant anna båt, skålvekt og glassperler tyder på handel og trafikk, trolig knytta til ferdselsen etter Bjøra. Den eldste landevegen fra Overhalla mot Høylandet har også gått på denne siden av Bjøra.

Gården er omtalt i skriftlige kilder fra 1500-tallet. På Bjørnes Nedre, bruksnr. 1 o g 2, lå gårdstuna helt inntil hverandre. Snekkerstua var tidligere hovedbygninga på gården, der besteforeldrene til dagens eier bodde mens barna var små (slutten på 1800-tallet). Huset er gjenreist av ei eldre bygning som skal ha stått oppe mellom Skjørland og Lysberge, og tømmeret ble fløytt utover Bjøra. Årstallet 1857 er innrissa på en av stokkene, men det er ukjent om dette er året da huset ble bygd eller da det ble gjenreist. Huset var innreda med kjøkken, stue og kammers. Det ble ikke brukt som sommerstue, men huset ble utleid under krigen, og siden har det vært brukt som snekkerstue. Stabburet er restaurert i seinere tid.

Drifta på gården i dag er korn og gress.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Sommerstue 1744 - 9 - 3 Snekkerstue - restaurert

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.