Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Landfallen

Navn eiendom: Landfallen
Reg.nr.: 329 GNR/BNR: 70/6

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186582098 1928 Bolighus 1744 - 11 - 58
Bakerhus 1928 Bakerhus 1744 - 11 - 59

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Landfallen hadde tidligere vært en husmannsplass under Foss. Navnet skriver seg fra leirras, eller jordfall, som det har vært flere av i området gjennom tidene. I kirkebøker fra rundt 1650 er det store "Klykkraset" omtalt. Der står det at gården Foss, formedelst store landfall for 60 år siden, fikk redusert sin landskyld. Rundt rasområdet står det igjen karakteristiske rygger med ravinedaler.

Gården Foss ble delt mellom to brødre, og far til dagens eier( i 2003) overtok området der den gamle husmannsplassen hadde ligget. Der var det noe dyrkamark fra før, og han dyrka opp nye områder, slik at bruket ble på rundt 130 mål etter hvert. Han bygde også opp det nye gårdstunet fra 1928. Det første huset som ble bygd, var bakerhuset. Familien bodde der til bolighuset ble ferdig.

Bolighuset ble bygd i en utradisjonell stil til å være gårdsbygning, og med en forholdsvis høy standard for den tida. Blant anna var det badstue i kjelleren, og bad i 1. etasjen med vedfyrt varmtvannsbeholder. Romhøyde i første etasje er 2,65, noe som var uvanlig høyt under taket.

Taket har en svært spiss vinkel. I front mot vegen var det en veranda i 1. etasje med takoverbygg, og i 2. etasje var det et lite takutbygg over loftsvinduene på hver side. Byggestilen er for såvidt typisk for bolighusbebyggelsen i perioden 1905-1930, som blant anna kjennetegnes ved "kubbeformet bygningskropp og høyreist saltak med svært bratt takvinkel." At denne stilen også fikk innpass i nyere gårdsbebyggelse på Øysletta på denne tida, kunne ha sammenheng med påvirkning fra jernbanens byggevirksomhet i bygda fra midten av 1920-tallet.

Jorda ble etterhvert bortforpakta, og i 1970 ble en stor del av gården; det meste av innjorda og en del av skogen, solgt til et nabobruk.

Dagens eier overtok bruket i 1979, og han dreiv med sau en periode.

Bolighuset er restaurert i seinere tid. I fronten er det et nytt verandautbygg for begge etasjer.

I bakerhuset var det ingen pipe fra bakerovnen; røyken gikk ut gjennom en lyre i taket. I seinere tid er det satt en takhatt over lyren. Bakerhus har vært brukt både som smie og eldhus, og blir fortsatt brukt som bakerhus.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.