Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Moholt

Navn eiendom: Moholt
Reg.nr.: 311 GNR/BNR: 50/24

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186587235 1946 Bolighus 1744 - 8 - 27

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Moholt ligger i husrekka langs Rv 17 på Himo-moen. Husa her ble bygd fortløpende etter hverandre fra de første åra etter siste verdenskrig og utover 1950-tallet. I huset på Moholt ble det brukt materialer fra tyskbrakker på Svenningmoen, som i flere av de andre husa her. De første etterkrigshusa var forholdsvis større enn eneboliger som ble bygd noe seinere. Dette hadde sammenhengen med bolig- og materialmangel; med to etasjer kunne boligene gi plass for flere bo-enheter og knappe bygningsmaterialer ble bedre utnytta. I 2.-etasjen var det også her innreda ei leilighet som ble utleid den første tida.

Dagens eiere (2003) kjøpte eiendommen i 1991.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.