Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > "Alfredstu"

Navn eiendom: "Alfredstu"
Reg.nr.: 11 GNR/BNR: 13/2/11

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1.Eldhus/snekkerverksted 186564952 Eldhus 1893, snekkerverksted ca. 1950 I bruk som sommerstue og snekkerverksted 1744-2-27

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger helt inn til vegen i Skage sentrum, der bygningsmiljøet er en blanding av forretningsbygg, gårdsbebyggelse og boligbebyggelse. Boligen, som ble kalt Ivarstu, er trolig et av de eldste gjenværende bolighus i Skage sentrum. Den første som bodde her var ufør, men han drev både skomakerverksted og seinere et sykkelverksted. I skomakerverkstedet var det opp til 6-7 mann som arbeidet. Eiendommen er barndomsheimen til dagens husmor, som overtok sammen med sin mann først på 1960-tallet. Han arbeidet som snekker, og utpå 1950-tallet ble snekkerverkstedet satt opp som et tilbygg til eldhuset. Der ble det produsert vinduer, kjøkkeninnredninger og diverse andre produkter. Kjøkkeninnredninga i bolighuset er et produkt fra egen virksomhet, og det var mange slike rundt omkring. Eldhuset ble brukt til baking og klesvask, der klærne ble kokt i ei "nedmura-gryt" (størhuspanne).

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
2. Bolighus 1744-2-5 I bruk som bolig

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.