Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Blengslien

Navn eiendom: Blengslien
Reg.nr.: 130 GNR/BNR: 20 / 2

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
(Bilde mangler)
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Våningshus 1744 - 09 - 14 Revet
Driftsbygning 1744 - 09 - 15 forfall/riving
Stabbur 1744 - 09 - 16 Revet
Våningshus 1744 - 3 - 24 Ikke i bruk, skal rives
Stabbur 1744 - 3 - 25 stabbur
Smie 1744 - 3 - 26 smie forfall

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 11. mars 2003.