Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Unnset

Navn eiendom: Unnset
Reg.nr.: 275 GNR/BNR: 22/14

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Stabbur 1940-tallet Selskapsrom/lager 1744 - 2 - 64

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Unnset ligger på Nordre Tranmyr, i området der de første nybrottsbruka kom i gang fra 1930-tallet. Unnset var ikke en del av Ny Jord-prosjektet, men utskilt fra Kvalstad som enkeltbruk. Gården ble bebygd i 1938. Det var besteforeldre til dagens eier (i 2003) som starta opp, og deres sønn overtok allerede i 1949, i en alder av 16 år. Bruket ble drevet som et tradisjonelt småbruk med anna arbeid utenom, helt til 1964. Da kjøpte han til noe mer jord og starta opp med nydyrking og nybygging. Fra den tida ble han gårdbruker på heltid. Seinere er det kjøpt til enda mer tilleggsjord. Nå har hans sønn igjen overtatt bruket, og drifta på gården i dag er melk- og gulrotproduksjon.

Av gamle bygninger i gårdstunet står hovedbygninga, som er påbygd og ombygd i flere omganger. Stabburet har ei spesiell historie. Det var satt opp under siste verdenskrig på nybrottsbruket Midtun. Da bruket der ble solgt i 1973, flytta de nye eierne dit og bodde i stabburet til nytt bolighus var ferdig året etter. I 1977 ble buret lånt bort og flytta til nabobruket Hogsmyr, der det også tjente som bolig en periode. Mens det ble bygd enda et nytt bolighus på Midtun i 1980, ble buret igjen brukt som bolighus. Gårdbrukeren på Unnset (nå kårmann) kjøpte buret først på 1980-tallet og frakta det dit på noen stokker. Der ble det først plassert bak driftsbygningene og brukt som lagerrom fram til 2001. Så ble det igjen flytta, nå inn på gårdstunet der det ble restaurert med nytt tak, vinduer og bordkleding.

Bygningene i gårdstunet for øvrig er et nyere bolighus, vognbu og driftsbygning.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.