Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Brannan

Navn eiendom: Brannan
Reg.nr.: 84 GNR/BNR: 83/10

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 18651318 1910 Ikke i bruk 1744-12-48
2. Skomakerverksted 186581296 1946-49 Ikke i bruk 1744-12-49

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Plassen Brannan ligger på et lite platå ovenfor gårdene på Skistad. Oldeforeldre til dagens eier bodde på husmannsplassen Kvennmoen ved Øy-fossen, der gårdene Øy og Skistad hadde kverner allerede i 1661. Da mannen døde, flytta mora med de fleste barna til Amerika. Den ene som ble igjen; Ingvald, flytta og bygde opp plassen Brannan. Husmanns-stua fra Kvennmoen ble revet og satt opp igjen som bolighus der. Senere er den påbygd litt i vestre ende. Vinduer i loftsetasjen er fra den gamle husmanns-stua. På den fem mål store eiendommen hadde familien sauer. Fjøset som står i dag er bygd i 1953. Ingvald dreiv i tillegg som skomaker, og han bygde et eget skomakerverksted på plassen. Onkelen til dagens eier fikk tinglyst skjøte på eiendommen, og familien bodde der til utpå 1990-tallet. Siden har det stått tomt på Brannan.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2003.