Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skage vokterbolig 2

Navn eiendom: Skage vokterbolig 2
Reg.nr.: 18 GNR/BNR: 13/39

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186564774 1928 I bruk som bolighus 1744-2-37
2. Uthus 186564766 1928 I bruk som uthus/beboelsesrom 1744-2-38

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skage vokterboliger ligger like sør for jernbanelinja. De ble satt opp under anleggsarbeidet med Namsos-banen. Boligene var i utgangspunktet bygd for anleggets funksjonærer, og skulle seinere være boliger for baneformann og banevokter. Hver av eiendommene var på 5 mål. Personalet var i starten ikke ansatt i full stilling. Derfor skulle jorda, og fjøsa som ble bygd i tilknytning til boligene, gi mulighet for småbruksdrift ved siden av arbeidet på jernbanen. I fjøsa var det rom for ei ku, en kalv og et par sauer. De 10 målene som tilhørte vokterboligene er seinere lagt ut som boligfelt, der det nå er nyere bebyggelse fra 1980-tallet. Vokterboligene hadde høy standard, med blant anna bad, noe som var uvanlig på denne tida. De har også den solide utførelse som preger jernbanens bygninger overalt. Det var egne bygningsarbeidere som fulgte jernbanens anlegg utover landet, og dette var svært dyktige håndverkere.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.