Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fuglem

Navn eiendom: Fuglem
Reg.nr.: 239 GNR/BNR: 62/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus - kårbolig 140746428 Ukjent Lagerrom 1744 - 10 - 54

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved riksvegen like øst for Skogmo Gjestgiveri, og grenser ned mot Bjøra. En rekke tidligere registrerte gravhauger viser at dette må ha vært et forholdsvis tett bosatt jordbruksområde i hvert fall tilbake til jernalderen. Gravfunna viser ellers at båten har hatt en svært viktig betydning for folket i området her.

Den første kjerrevegen fra Overhalla til Høylandet kom fra Amdal-gårdene, over Bjøra ved ferjeleiet på Bjørnes og derfra opp mot Fuglem.

I 1915 leide Overhalla kommunene tomt på gårdens grunn til ny kretsskole, "Fuglem skole." Overhalla realskole hadde sine lokaler i samme bygninga da den starta opp i 1942. Både folkeskolen og realskolen ble flytta til Ranem i løpet av 1946-47.

Bygningsmiljøet er et gårdstun med blanding av nyere og eldre bygninger. Det er ny hovedbygning. Eldste del av driftsbygninga fra 1912 er påbygd og restaurert i flere omganger. Ellers er det nye redskapshus, garasje og leikestue.

Eldste bygninga i tunet er kårboligen, som er oppgitt å være bygd i 1950, men av konstruksjon og fasade ser bygninga ut til å være av noe eldre dato. Gården har vært i slektas eie fra 1870-tallet. Produksjonen på gården i 2003 er melk, kjøtt og grønnsaker (potet, gulrot og kålrot).

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus 1744 - 10 - 04 Revet
Stabbur 1744 - 10 - 06 Lagerrom - dårlig forfatning Skal rives

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.