Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Kattmo

Navn eiendom: Kattmo
Reg.nr.: 87 GNR/BNR: 74/1 og 74/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Driftsbygning 186581016 1924 I bruk som potetlager og korntørke 1744-12-54
2. Stabbur 186581059 Ombygd 1925 I bruk som lagerrom 1744-12-55
3. Bakerhus 186581032 1930-35 I bruk som bakerhus 1744-12-56

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Kattmo ligger på en flat sandterrasse ved den gamle vegen over høydedraget mellom Øysletta og Oppdal. Gården er en av få i Overhalla som har vært selveiergård fra så langt tilbake som det finnes skriftlige kilder, og den har vært i slektas eie fra 1715. Det har ikke vært husdyrhold på gården siden 1967, da foreldrene til dagens eier gikk over til kornproduksjon. Den gamle stuelåna ble revet på 1970-tallet. Driftsbygninga er ombygd innvendig fra husdyrhold til potetlager- og sorteringsrom. I 2. etasje er det korntørke. Tømmerkasse og innredning for øvrig er fjerna. Stabburet er opprinnelig to eldre bur, som er bygd i hop med et mellombygg. Alder på de gamle bura er ukjent. Det var ikke uvanlig at ungfolket og kårfolket på gårdene hadde hvert sitt bur. I bakerhuset er den gamle murte gruva bevart, mens det er murt ny bakerovn av gammel type. Bakerhuset ble også brukt til klesvask og varming av vatn i forbindelse med slakting, før det ble innlagt elektrisk strøm. Dagens eiere og kårfolket bor i nyere bolighus. Dagens produksjon er korn og poteter.

Det er ikke gjort tidligere registreringer av bygninger på eiendommen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.