Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Sørem

Navn eiendom: Sørem
Reg.nr.: 78 GNR/BNR: 82/10

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186583612 1947 I bruk som bolighus 1744-12-36
2. Fjøs 186583639 1940-45 I bruk som vedbu og lagerplass 1744-12-37
3. Snekkerverksted 186583620 1949 I bruk som garasje og verksted 1744-12-38

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Sørem ligger litt øst for Øysletta sentrum, i et landbruksområde med spredt boligbebyggelse. Bygninger fra tidligere pelsdyroppdrett og sagbruksvirksomhet preger også bygningsmiljøet. Fjøset var opprinnelig et grisefjøs som ble kjøpt på auksjon etter tyskerne på Gimle i 1945. Bygningen har huset sauer, høns, gris, hest og to kyr på Sørem.

På Øysletta var det flere som drev mindre snekkerverksted og sagbruk/høvleri, der det ble produsert vanlige bygningsmaterialer, vinduer o.s.v. Huseier Magne Grongstad (tidl. byggmester) har selv satt opp alle husa på eiendommen. I snekkerverkstedet laga han diverse produkter som det var bruk for i hans snekkervirksomhet, som listeverk, verandastaver, takrenner o.s.v.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.