Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Gildevoll

Navn eiendom: Gildevoll
Reg.nr.: 83 GNR/BNR: 78/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Forsamlingshus 186583132 1913 I bruk som lagerbygg 1744-12-47

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var folket i grenda som fikk reist det første forsamlingshuset på Øysletta, og kretsen stod som eier. Ditlef Opdahl fra Kattmo var sekretær for laget som planla og gjennomførte bygginga, og det er ført referat fra hele prosessen og drifta av huset i mange år etterpå. Utgiftene med bygginga kom på kr. 2 944,- som delvis var finansiert med basarer, kurv- og pakkefester og gaver bl. a. fra Øysletta Mannsangforening. I tillegg ble det tatt opp et lån på 1000 kroner i Overhalla Sparebank. Steinen til grunnmuren ble tatt fra Øy-elva. Bygnings-snekker Ole Gartland satte opp huset i løpet av sommeren 1913. Til innvielsesfesten utpå høsten skrev Elias Fredrik Rian en egen sang. Huset ble brukt til alle slags sosiale samlinger og møtevirksomhet, kino, teater og bingo, i alle år fram til det nye grendehuset ved skolen ble bygd på 1970-tallet. Bygningsmaterialer som listverk, vinduer, dører og treshingel på tak var trolig produsert av grendas egne håndverkere. Det var to saler; en større fest-sal og et mindre rom for enklere arrangement.

Huset eies i dag av en privatperson og brukes som lagerbygg.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2003.