Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogvoll

Navn eiendom: Skogvoll
Reg.nr.: 16 GNR/BNR: 13/16

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186565266 1928 I bruk som bolighus 1744-2-35
2. Uthus 186565258 1929 I bruk som uthus 1744-2-36

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skogvoll ligger i rekka av bolighus ved avkjørsel fra RV 17 mot Solvoll Ungdomshus og gamle Skage jernbanestasjon. Bygningsmiljøet for øvrig er både gårdsbebyggelse og tettstedsbebyggelse.

Huset fra 1928 er nylig restaurert både inn- og utvendig.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.