Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bjørkeheim

Navn eiendom: Bjørkeheim
Reg.nr.: 80 GNR/BNR: 81/19

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186582683 1920 I bruk som bolighus 1744-12-41
2. Eldhus 1920-tallet I bruk som lagerplass 1744-12-42
3. Uthus/fjøs 186582691 1920-tallet I bruk som uthus og vedbu 1744-12-43

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bygningsmiljøet er tettstedsbebyggelsen som er konsentrert rundt skole, grendehus og den nå nedlagte butikken på Øysletta. Bjørkheim ligger like ved Namsosbanen, der det nå går ei togvogn til Skogmo bare én gang for uka.

Den første eieren av Bjørkheim var snekker. Han satte opp hus, og laga sjøl bygningsdeler som vinduer og dører. Familien bodde i det lille eldhuset mens bolighuset ble bygd. Det huset ble senere brukt som bakerhus og snekkerverksted. Golvet i eldhuset er ei støpt plate over et kjellerrom som trolig har vært brukt som potetkjeller. I uthuset/fjøset var det plass for gris og høner. Tomta er på nærmere 2 mål, der det ble dyrka poteter og grønnsaker.

Dagens eiere har restaurert og bygd på bolighuset med tanke på å beholde den gamle stilen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.