Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Midtun

Navn eiendom: Midtun
Reg.nr.: 272 GNR/BNR: 24/11

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186569415 1934 Bolighus 1744 - 3 - 57

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

På 1930-tallet var det mange som satte i gang med dyrking og bygging av nybrottsbruk på Tranmyra i Overhalla. Selskapet Ny Jord hadde kjøpt opp et stort område her, som ble parsellert ut og solgt til bureisingsformål.

Ingen av de opprinnelige nybrottsbruka drives lenger som sjølstendige bruk; de er enten slått sammen til større enheter eller jorda leies bort.

Forrige eier av Midtun kjøpte nybrottsbruka Midtun, Langaunet og Myrset i 1973. Disse ble da slått sammen til ett bruk, som beholdt navnet Midtun. På de to andre bruka ble gårdstuna med bygningene utskilt til tomter.

Dagens eier (i 2003) overtok eiendommen i 1990. Drifta er melk- og kjøttproduksjon.

Gårdstunet består av to nyere bolighus, driftsbygning fra 1960-tallet og en ny garasje, foruten det gamle bolighuset fra den første bureisingstida på Midtun. Det var 2-3 forskjellige hustegninger som bureiserne hadde å velge mellom, og bolighusa hadde derfor mange likhetstrekk, selv om de ble bygd på litt forskjellige måter.

Stua på Midtun er nyrestaurert. Vinduer, listeverk, ytterkleding og taktekke er kopier av det som var originalt på huset. Yttervegger var tidligere malt i ei rødbrun farge. Ny farge; "Lys engelsk rød" som er tatt ut i samråd med fagkyndig, var ellers tidstypisk for perioden da huset ble bygd. Også innvendig er det tatt vare på og restaurert tilbake til den gamle stilen.

Noe av materialene er kjøpt fra bygningsfirma i nærområdet som leverer kopier på bestilling, og ellers er mye laga av forrige eier, i et hobbyverksted på gården. Det er han og dagens eier som sammen har stått for restaureringsarbeidet på huset.

Typiske trekk for byggestilen i tidsrommet 1905 – 1930 var for øvrig en blanding av stilkopiering fra tidligere perioder, særlig sveitser- og jugendpreg, og en mer sjølstendig byggestil påvirket av tidligere norsk byggeskikk ( "norsk panelstil"). "Egne Hjem"- bevegelsen etter 1. verdenskrig kom også til å påvirke boligbyggingen. Idealet var at alle skulle ha råd til å kjøpe egen bolig, med en moderat og akseptabel standard. Samme tankegang lå til grunn for seinere boligbygging under gjenreisingsperioden etter siste krig, og med husbankens typehus, som la særlig vekt på funksjonelle bygninger tilpassa en tradisjonell norsk byggeskikk.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.