Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Haugum Mølle

Navn eiendom: Haugum Mølle
Reg.nr.: 35 GNR/BNR: 44/7

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Haugum Mølle ligger i Overhalla sentrum, like ved kommuneveg til Svarlia. Bygningsmiljøet er svært sammensatt i kommunesenteret, med både kirke fra middelalderen, gamle og nyere forretningsbygg, bygg for kommuneadministrasjon og eldre bolig – og gårdsbebyggelse innimellom.

Etter at mølle-virksomheta opphørte på 1960-tallet ble bygningen brukt til minkfor-produksjon noen år. Kaare Hagerup og Johannes Sellæg berget bygget fra riving på slutten av 1980-tallet, ved å få kommunen til å leie ut til lag/organisasjoner som kunne ta på seg å restaurere huset.

Overhalla Røde Kors Hjelpekorps og Overhalla Historielag har stått for restaurering av bygget, der også de to bondekvinnelaga i kommunen har deltatt med å få innredet et "bakarhus" i fyrrommet. Huset inneholder nå foruten bakarhuset, historielagets bygdesamling med et brannsikkert historisk arkiv (1. og 2. etasje i murbygget), garasje, depot og møtelokaler/kontorer for Røde Kors (1. og 2. etasje i trebygget). I tredje etasje er det innredet et festlokale/utstillingslokale på ca. 100 kvadratmeter.

I tillegg til de bygningsmessige arbeidene er tomta gjort i stand med parkeringsplass, overvassledninger og plener. Ute på området er også den første turbinen fra Vannebo kraftstasjon montert.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.