Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nyheim

Navn eiendom: Nyheim
Reg.nr.: 289 GNR/BNR: 35/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 1930-tallet Bolighus 1744 - 4 - 68

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bolighuset ligger like ved jernbanelinja til Namdalsbanen på Øyesvold. Det var faren til dagens eier (i 2003) som tømra opp huset med tømmer fra ei eldre bygning som han kjøpte på Gulvikmoen i Namsos. Han arbeidet med steinsprenging og hadde arbeid på jernbanen under anleggstida til Namdalsbanen og Nordlandsbanen.

Faren fortsatte å bo hos dem da dattera og hennes mann overtok boligen i 1947. Hun hadde jobb på sykehuset i Namsos, og han arbeidet mesteparten av tida på Øyesvold Maskinfabrikk. I tilknytning til det gamle bolighuset har sønnen deres bygd et nyere bolighus.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.