Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogmo Gjestgiveri

Navn eiendom: Skogmo Gjestgiveri
Reg.nr.: 63 GNR/BNR: 63/8

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Gjestgiveri 1933 I bruk som gjestgiveri 1744-10-38

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Tomta der gjestgiveriet står heter Kjellmo. Navnet skriver seg fra en grunnvannskilde, som var vannkilde for Fuglem-grenda inntil for få år siden.

Det var Halle Flasnes som bygde gjestgiveriet på Skogmo i 1933, året før Namsos-banen ble åpna for ordinær drift. Skogmo ble et viktig trafikk-knutepunkt, ikke minst på grunn av forbindelsen mot Ytre Namdal. Andre nye virksomheter som kom på Skogmo etter hvert, medførte også stadig flere reisende.

Den første bygninga hadde kjøkken, spisesal og anretning i 1. etasje og 6 rom i 2. etasje.

I 1955 ble gjestgiveriet solgt til Odd og Marie Sprauten. Deres første gjest var general Stewart, som hadde vært visevert for den norske regjering og kongefamilien da de bodde i England under 2. verdenskrig. Han var gjest på Skogmo i mange år, i likhet med flere andre, både kjente og ukjente som har bodd her i laksesesongen.

I 1960 ble gjestgiveriet utbygd med et 1-etasjes mellombygg og ei vinkel-fløy med sokkel-etasje. Eierne hadde da leiekontrakt med Overhalla Interkommunale realskole, som trengte større rom og brukte sokkel-etasjen på ny-fløya til klasserom. Samtidig var det en god del hybelboere som bodde på gjestgiveriet.

I 1956 starta Sprauten sjåfør-skole, som han dreiv fram til 1972. Han hadde kontordager flere steder rundt om i Namdalen. Marie hadde da hovedansvaret for drifta av gjestgiveriet. Fra 1997 har gjestgiveriet vært et AS, der sønnen til tidligere eiere er styreformann og daglig leder. Bygningen er modernisert og restaurert, og det er nå 18 overnattingsrom. Antallet lokale reisende har gått ned som følge av endrede kommunikasjonsforhold, og laksesongen er viktigste perioden for rom-utleie. Ellers i året er det noe utleie i forbindelse med næringslivsaktivitet, da det kan være arbeidsfolk som bor her over lengre perioder. For øvrig blir gjestgiveriet brukt til alle typer lokale selskaps-arrangement.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.