Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Moset

Navn eiendom: Moset
Reg.nr.: 312 GNR/BNR: 50/39

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186589017 1953 Bolighus 1744 - 8 - 28

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var dagens eier (2003) som bygde huset på Moset. Først på 1950-tallet var det fortsatt rasjonering på bygningsmaterialer, og en viktig forutsetning for å få byggetillatelse og lån var at man hadde materialer sjøl, gjerne gjenbruksmaterialer fra eldre bygninger. De kjøpte da et gammelt bur som skulle rives på en av gårdene på Himo, og fra dette ble det brukt materialer til stenderverk. Tømmeret til de øvrige marterialene ble hogd i de store skogmoene som den gang stod på hver side av vegen på Himo-moen.

Huset ble tegna av bestyreren på Overhalla Husmorskole. Samme tegninga ble brukt på flere av husa i området. Flesteparten av disse er mye ombygd i ettertid.

Huseieren har drevet som maler rundt om i bygda og ellers i Namdalen, og kona har jobbet i televerket i en årrekke.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.