Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Tun

Navn eiendom: Tun
Reg.nr.: 77 GNR/BNR: 69/13

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Uthus/garasje 186572521 1928 - gjenreist 1984 I bruk som uthus og garasje 1744-11-45

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Tun ble utskilt som tomt fra eiendommen til Grande gård, litt vest for de gamle husmannsplassene på Grandenesset. Den første eieren var snekker, og bolighuset var trolig gjenoppbygd av et eller to eldre hus.

Dagens eier og familien bodde i huset i perioden 1984 - 87, mens de bygde nytt bolighus på eiendommen.

Den gamle boligen ble flyttet over på en ny mur og ombygd til garasje først på 1990-tallet. Den gamle grunnmuren av murt stein står igjen like nord for huset i dag. Takåsene ble forlenga på nordre side, til takutspring over veranda. Utover det er størrelse og form på huset ikke endra. Vinduer er også de samme som var i det gamle bolighuset.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.