Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Namstad

Navn eiendom: Namstad
Reg.nr.: 147 GNR/BNR: 28/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Kjellerhus Ukjent Lagerrom 1744 - 4 - 82

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

I hvert fall fra 1600-tallet, og trolig enda lenger tilbake, var Overhaldsmarkedet det viktigste handelsstemnet i Namdalen, fram til 1900-tallet. Martnasplassen, som lå på eiendommen Halvardmo Øvre og Halvardmo Nedre (seinere Mælen), var som en liten landsby, med ei Øvergate og ei Nergate.

I 1865 var det 99 personer som bodde på Halvardmo/Mælen – av disse var det flere husmenn og "strandsittere." Eiendommene ble etter hvert solgt ut til sjøleierbruk.

Namstad ligger i den gamle Øvergata. Tidligere gikk vegen gikk like inntil husrekka, der det forsatt står igjen noen av de gamle bygningene. Da vegen ble omlagt på 1960-tallet, var det enda mange igjen av husa på andre sida av gata.

Bestefaren til dagens eier (i 2003) kom hit fra Høylandet på slutten av 1800-tallet. Namstad ble utskilt og solgt fra Halvardmo. På eiendommen ble det bygd opp et småbruk med bolighus, fjøs, stabbur, melkehus og kjellerhus, bygd i et lite firkanttun. Gården ble drevet til utpå 1950-tallet.

Telefonsentralen på Mælen var i bolighuset på Namstad. Med vegen rett forbi var det stor trafikk både i forbindelse med fester og arrangement i Mælasalen – og av folk som kom over fra Sørsida med Mælaferja eller over isen. Mange hadde telefonærend innom Namstad, og det ble som et samlingssted her.

En gammel luffar brukte av og til å bo på stabbursloftet om somrene. Han tok på seg forskjellig arbeid, blant anna var han ferjemann på Mælaferja. Ellers passa han på å stjele noen småting, slik at han fikk passelig med straff til å kunne bo i fengsel over vinteren.

Det gamle fjøset, stabburet og melkhuset er borte nå. Bolighuset, ei lita tømra to-etasjes lån, skal være gjenoppbygd av et eldre hus som sto i Vesteråa. Huset står på steinpilarer, og det er et påbygg av reisverk vestre ende. Gamle vinduer er bevart i 2. etasje, og nye vinduer i 1. er kopier av de opprinnelige. Det er lagt nytt taktekke, veranda ved inngangsparti er noe ombygd og det er et nyere tilbygg mot sør. Ellers står huset som da det ble bygd, og innvendig er mye av det gamle også bevart (dører, panel, listeverk o.s.v.).

Kjelleren i uthuset ble brukt til lagring av poteter og grønnsaker. Poteten ble "rent" inn gjennom vinduer på kjellermuren i fronten av bygninga, og henta ut på baksida, der det er dørinngang. På 1960-tallet bodde laksefiskere i uthuset; da ble det montert inn en vedovn.

På tomta bor eierne nå i et nyere bolighus, mens en av sønnene bor i gammelhuset.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus 1744 - 04 - 08 Bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.