Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fagerli østre

Navn eiendom: Fagerli østre
Reg.nr.: 291 GNR/BNR: 26/48

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186566408 1914 Bolighus 1744 - 4 - 78
Driftsbygning 186566416 1920-tallet Lagerrom/vedlager 1744 - 4 - 79
Kontorbygning 186566386 Ukjent - sammenbygd 1940? Sommerstue/utleie 1744 - 4 - 80
Stabbur 186566394 før 1920 Lagerrom 1744 - 4 - 81

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Fagerlibakkan, eller Hopbakkan som området også kalles, består av en sand- og grusrygg som ender ut i en spiss mot Namsen. Ute på kanten, med fin utsikt over Namsen, ligger en gravhaug som blir kalt for St. Hanshaugen. Der brukte folk å samles i gamle dager. Ellers er det registrert dyregraver i området.

Eiendommen Fagerlibakkan var utskilt fra nabobruket Fagerli (tidligere utskilt fra Myrmo). Det var sønnen der, Olav Flotten, som bygde opp bruket på Fagerlibakkan. Gården har i seinere tid blitt kalt Fagerli Østre. Olav Flotten var fløtnings- og tømmermålingsjef i Namsen, og han er blant anna kjent for å ha skrevet gårds- og brukshistoria for Overhalla.

Bygdebøkene ble skrevet i "kontorbygget" på Fagerlibakkan. Bygninga består av opprinnelig to adskilte hus. Den eldste delen mot vest var ei 1-etasjes bygning, som var kjøpt på auksjon på Mælen og gjenoppbygd på Fagerli i 1930. Den andre delen ble bygd nytt i 1942, inntil den første og med en svalgang mellom. Seinere ble de bygd sammen til ett hus, og samtidig ble det bygd på en loftsetasje på den eldste bygninga.

Arbeidet med den første bygdaboka kom i gang fra midten av 1960-tallet, og i alt ble det fire bind om Overhallas gårds- og slektshistorie. Som et tilbygg til selve kontorbygninga fikk Flotten murt opp et eget rom for arkiv. Kommunen fikk seinere overta noe av arkivet.

Den eldste delen av hovedbygninga besto av to stuerom med loft. I 1958 ble det påbygd med rom for gang og nytt kjøkken. Da ble huset også løfta, og det ble støpt ny kjeller under hele. Familien bodde ikke så mye på Fagerlibakkan mens Flotten hadde arbeid i Namsen Fellesfløtning, for ved Skage lense var det en egen bolig for fløtningssjefen og familien bodde mye der. På Fagerlibakken dreiv de med sau.

Foreldre til dagens eier, som overtok i 2003, kjøpte eiendommen i 1990. Foreldrene bor i hovedbygninga, som de har bygd på og restaurert. De dreiv med jordbærproduksjon på bruket i en periode, og kontorbygninga ble da utleid til polakker som var på sesongarbeid. Familien driver sammen et vedproduksjonsfirma, der det gamle fjøset blir brukt som vedlager. Fjøset er det ikke gjort noen endringer på siden det ble bygd. Jorda blir i dag brukt til gress- og juletreproduksjon, og det selges laksefiske på eiendommen. Kontorbygninga leies ut i den forbindelse.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.