Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Austmyr

Navn eiendom: Austmyr
Reg.nr.: 270 GNR/BNR: 23/19

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186569555 1930/1947 Bolighus 1744 - 3 - 53

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Selskapet Ny Jord kjøpte i perioden 1929 - 1933 en rekke parseller av myrområdet Tranmyra fra omkringliggende gårder. Eiendommene ble solgt til bureisningsformål, og i løpet av bureisingstida ble det ca. 30 nye bruk i dette området. Eiendommen Austmyr var utskilt fra Nordhøygårdene, og det var det første nyreisingsbruket på nordsida av riksvegen. Familien som bygde opp Austmyr bodde tidligere i ei stue på andre sida av vegen. Fjøs og eldhus ble bygd først, og de bodde i eldhuset mens bolighuset ble flytta og satt opp i gårdstunet på nybrottsbruket. Bolighuset ble påbygd med en ny boenhet i 1966, og den gamle delen ble da kår-ende. Gammelfjøset er revet og det er bygd nytt fjøs. Sønnen overtok bruket på slutten av 1970-tallet og drev det til i 1999, da dagens eier (i 2003) kjøpte det. Produksjonen i dag er melk og kjøtt.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.