Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nessheim

Navn eiendom: Nessheim
Reg.nr.: 6 GNR/BNR: 1/27

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1946 ikke i bruk 1744-1-28

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen er utskilt fra gården Solli og ligger like ved fylkesvegen gjennom Meosen-grenda. Bolighuset er gjenreist av tyskerbrakke, som stod på Hunn Skole på Skage. I uthuset hadde familien gris, men ellers var det ikke noen husdyr. Tidligere eier Kolbjørn Solli (f.1914) var først bygnings-snekker, og han satte opp mange hus i Overhalla. Senere hadde han jobb på Overhalla Industrier, der han bygde båter. Kona Margit dreiv med veving i heimen, og leverte forskjellige stoff-typer, bl.a. bunads-stoff, til Husfliden. Alt inventar i huset var laget av Kolbjørn, som hadde gått på snekker-skole før han begynte i yrkeslivet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.