Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Rygg

Navn eiendom: Rygg
Reg.nr.: 278 GNR/BNR: 21/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186568796 1914 Korntørke/lagerrom 1744 - 3 - 69
Bolighus 186568796 1914 Driftsbygning 1744 - 3 - 70

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Allerede i 1521 var det to brukere på Rygg, som betalte "tiendepengeskatt" til Bergenhus len. Fra gammelt av var gården delt mellom Kongen og Prestebolet. I et dokument fra 1593 omtales "Erik på Rygg" som lensmann i Overhalla, og gården var lensmannsgård i flere perioder på 1600- og 1800-tallet.

Første gang Overhaldsmarkedet er omtalt i skriftlige kilder, er i forbindelse med at en kar blir stilt for retten og ilagt mulkt for å ha "løbt med dragen kniv på Overhaldsmarkedet," og truet lensmann Erik Rygg. Bnr. 1 fortsatte å være leilendingsgård som tilhørte prestebolet fram til 1829, da den ble solgt. Den ble i sin tid også lagt ut som "Presteenkesete," men ingen presteenke har bodd der.

Gårdstunet til bnr. 1 lå tidligere lenger oppe i bakken, der det fortsatt kalles "Gammelgården." Eier fra 1896 flytta gårdstunet lenger ned og nærmere riksvegen, der han satte opp bygningene som står i dag. Hovedbygninga var gjenoppbygd av ei eldre bygning, men det er ukjent hvor den hadde stått tidligere.

Foreldre til dagens eier(i 2003) kjøpte gården i 1973. Drifta er skog- og kornproduksjon. Det er bygd et nyere bolighus i gårdstunet, og det gamle bolighuset er restaurert til kårbolig. Fjøset brukes til korntørke og lagerrom.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.