Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Sandmoen

Navn eiendom: Sandmoen
Reg.nr.: 30 GNR/BNR: 2/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Driftsbygning 186560833 1912 I bruk som driftsbygning 1744-5-38

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved Sørsi-vegen like øst for Sandmo-elva. Området oppover langs Namsen er her svært flatt og preges av store dyrkaområder, med gårdsbebyggelse og noe spredt boligbebyggelse langs fylkesvegen. Gårdstunet til Sandmoen lå først noe lenger øst, men ble bygd opp nytt på denne plassen rundt 1910. Gården Selotten vest for Sandmo-elva var en egen gård opprinnelig, men ble i en periode drevet som et underbruk av Sandmoen. Dette var vel en av årsakene til at gårdstunet ble flytta. Gamle ferdselsveger og gravhauger er registrert noe lenger oppe i terrenget.

Både grunnmur og fjøskasse i driftsbygninga var opprinnelig murt av natur-stein/bruddstein, som var tatt ut i et steinbrudd på Selotten. I 1952 var fjøsmuren blitt dårlig, og den ble skifta ut med teglstein fra Strinda Teglverk. Enkelt var det ikke å få tak i stein eller andre bygningsmaterialer like etter krigen, men siden den gamle muren var blitt så dårlig at fjøset ble kaldt for dyra, attesterte dyrlegen på at dette nå var blitt "Namdalens dårligste fjøs", noe som gjorde det lettere å få tak i teglsteinen. Teglsteinsmuren er spesiell med flere fargesjatteringer i rødt og gult, og den utgjør også i dag fasaden i fjøskassen. Opprinnelig taktekke var treshingel. På låven er "røstbrua" med vinkel bevart, det samme med et naturlig rotkne som del av bærekonstruksjonen. Slike rotkne fungerer også som vindavstivere. En liten del av den gamle muren av naturstein er bevart inne i fjøset. På gården, som er en av de største i Overhalla, blir det i dag produsert kjøtt, melk og korn. Det er ingen tidligere registrerte bygninger på Sandmoen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.