Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Selottnes

Navn eiendom: Selottnes
Reg.nr.: 29 GNR/BNR: 2/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus-opprinnelig husmanns-stue 186561317 1880 I bruk som fritidsbolig 1744-5-36
2. Kjellerhus-leikestue 186561406 ukjent leikestue 1744-5-37

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen var opprinnelig en husmannsplass under Selotten, som i de siste år er blitt brukt som fritidsted. Den ligger idyllisk til helt nede ved Namsen, i bukta der Sandmoelva renner ut ved Selotten. I elva utenfor er odden som stedet har navnet etter, og et par holmer som i dag nyttes til beiting. Det finnes et bilde av de gamle husa, deriblant den gamla stuelåna. Det var mange forskjellige små hus overalt på plassen. Stuelåna var et lite avlangt bygg, med ett vindu og ei dør på veggen mot sør. Taktekke var tre-shingel. Det er dette gamle huset som dagens bolighus er bygd omkring. Bygningen stod helt ute på elvemelen ved Namsen, og før Namsen ble regulert gikk flommen opp omkring bygningene hvert år. Etter storflommen først på 1980-tallet ble bolighuset flyttet noe lenger opp i terrenget. Dagens eiere er oldebarn etter de første som bodde her.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.