Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Stornesset

Navn eiendom: Stornesset
Reg.nr.: 226 GNR/BNR: 55/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus første gang ca. 1850 Fritidsbolig - restaurert 1744 - 9 - 59

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

I 1768 ble det tinglyst en bøkselseddel på en husmannsplass under Skjørland, men denne plassen gikk trolig ut av bruk og tilbake til hovedbruket etter ei tid. Husmannsplassen Stornesset ble bortfesta i 1844, og i 1896 ble denne plassen nede ved Bjøra utskilt fra hovedgården og solgt som eget bruk. Seinere ble eiendommen solgt til kjøpmann Bjerve fra Namsos, som hadde det som et feriested. Tidligere eier av Skjørland 55/4, (farfar til dagens eier) kjøpte bruket tilbake på slutten av 1950-tallet, og dreiv det sammen med hovedgården. Eier i 2003 overtok eiendommene i 1980.

Den eldste stuelåna i gårdstunet (tidligere SEFRAK-registrert) er bygd sammen av to tømra-hus; ei eldre lån i vestre del, med en noe nyere bygning i øst. Alder på huset er ukjent, men den eldste delen er trolig fra den første tida da Stornesset ble tatt i bruk som husmannsplass, om ikke eldre. Det var ikke uvanlig at slike hus var flytta og gjenoppbygd av eldre bygninger. Huset står på en ringmur av naturstein. Det er lagt sementstein over opprinnelig treshingel på taket. For øvrig har den gamle låna bevart mye av sin opprinnelige form både inn- og utvendig. Eierne bruker huset som feriehus og gjestebolig.

Den nyrestaurerte bygninga i gårdstunet var tidligere kårbolig på Skjørland 55/4. Den ble revet og flytta til Stornesset, der foreldrene til dagens eier har stått for gjenoppbyggning/restaurering. Det er lagt stor vekt på å beholde den opprinnelige byggestilen både innvendig og på fasaden.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus 1744 - 9 - 7 Fritidsbolig Vedlikeholdes

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.