Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogstad

Navn eiendom: Skogstad
Reg.nr.: 320 GNR/BNR: 63/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus - hovedbygning 186588525 Gjenoppbygd 1908 Bolighus 1744 - 10 - 57
Korntørke/garasje 186588495 1953 Korntørke/garasje 1744 - 10 - 58
Stabbur 186588479 ukjent Lagerrom 1744 - 10 - 59

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Namsen hadde i et tidligere stadium sitt elveløp i dalsøkket like øst for Skogmo-området, og i området ved Fuglem/Bjørnes kom den i hop med Bjøra. Deler av "Gammel-Namsin" ligger igjen som plutter og våte myrområder. Langs den gamle elvemelen er det tidligere registrert 30 gravhauger, liggende på rekke og rad, de fleste mellom Skogstad og Lille-Skogmo. Av disse var det 8 båtgraver. En oldtidsveg er registrert fra vadestedet i Bjøra og langs gravfeltet. Gravfunn forteller om et aktivt samfunn fra eldre jernalder og framover.

Den første Skogmo-gården var opprinnelig ett bruk, som først på 1500-tallet ble delt i Stor-Skogmo og Lille-Skogmo. Begge bruka hadde et felles gårdstun, som lå like sør for vegen der Skogstad ligger nå. Da Stor-Skogmo ble bygd opp med nytt tun nede ved Bjøra i 1797, ble flere av husa fra gammelgården flytta med dit. Skogstad ble utskilt som eget bruk i 1908, og den kalles fortsatt for "Gammelgården." Alle husa i det gamle gårdstunet er borte og jorda er oppdyrka. Tunet der gammelgården lå vises som et område med et mørkere jordlag, som skiller seg tydelig ut fra jorda omkring.

Fram til 1950-tallet var mesteparten av Skogmo en stor skog. Det var et rikt viltområde, der det ble jaktet både elg og hare. I 1946 var det 60 mål dyrkajord på Skogstad. Fra 1950 og 60-tallet ble det dyrka opp nye områder, og fra 1970-tallet har store deler av de resterende skogområda blitt rydda og tatt i bruk til nye bolig- og industriområder.

Eldste del av hovedbygninga på gården er gjenoppbygd av et hus fra 1700-tallet. Det stod først på Ranemsletta, der det ble revet og gjennoppbygd på Bjøra. Derfra ble det igjen flytta til Skogstad. Da det ble utskifta vinduer på 1950-tallet, kom de gamle økshogde karmene til syne. Hovedbygninga er påbygd og restaurert i flere omganger, men den gamle tømmerkassen i midtpartiet er fortsatt bevart.

Garasjen ble bygd for en liten lastebil, en Opel Blitz, som tidligere hadde gått som fiskebil for Løvold i Namsos. Den ble ombygd og brukt som en traktor, blant anna ved at det ble montert åkerrull bak på bilen. På garasjeloftet var det opprinnelig innredet til snekkerrom. Loftet ble ombygd til korntørke etter at det ble skurtrøske på gården.

Gården har vært i familiens eie fra 1923. Produksjonen i dag (2003) er gris, settepotetavl og korn.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.