Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Soltun

Navn eiendom: Soltun
Reg.nr.: 322 GNR/BNR: 65/8 og /10

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186577302 1947 Bolighus 1744 - 10 - 64
Verksted/garasje 186577299 1947 verksted/garasje 1744 - 10 - 65

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved RV 17 på Skogmo, mellom Namdalsbanen og Bjøra-korsen.

Tidligere eier/husfar dreiv sykkelverksted i uthusbygninga fram til 1971. Kona arbeidet som handarbeidslærerinne på flere skoler, både Skage, Overhalla og Øysletta. Fra Skogmo brukte hun som regel toget til arbeidsplassene.

Dattera og hennes mann overtok eiendommen i 1973.

Verkstedbygget er ei gjenreist tyskbrakke, som stod på Svenningmoen under siste verdenskrig. Der hadde den vært brukt som boligbrakke for soldatene, og romnr. på dørene fra denne tida er bevart.

I bolighuset er det også brukt lemmer fra tyskbrakker, i tillegg til egne bygningsmaterialer. Som isolasjonsmateriale er det brukt kutterspon, som kom fra Galguften Kassefabrikk på Skogmo. Leilighet i andre etasje på bolighuset var tidligere utleid.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.