Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Opset

Navn eiendom: Opset
Reg.nr.: 73 GNR/BNR: 69/6

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186572718 1932 I bruk som bolighus 1744-11-35
2. Stabbur 186572661 1949 I bruk som lagerrom 1744-11-36
3. Driftsbygning 186572688 1956 I bruk som lagerplass 1744-11-37

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Opset, tidligere Hyldmoen, var fra 1774 bygslet som husmannsplass under Grande. Far til dagens eier kjøpte bruket i 1932, og bolighuset ble bygd da. Det var vanlig gårdsdrift med melk, kjøtt, korn og grønnsaker, og familien levde stort sett av bruket. I seinere år var produksjonen korn og gress. Gresset ble i en periode levert til brikett-fabrikken på Skogmo. I dag blir jorda bortforpakta.

Bolighuset stod opprinnelig på en tørrmurt gråsteinsmur. Det ble støpt ny grunnmur, og hele huset ble flytta over på denne. Stabburet er gjenreist av tømmeret i den gamle husmanns-stua. Golv og vinduer er også gjenbruk fra samme huset. Vinduene er to-rams med 6 ruter i hver ramme med utvendige beslag og hengsling, noe som tyder på at stua kunne være bygd på slutten av 1700-tallet eller tidlig på 1800-tallet.

Fjøset ble satt opp i en periode da traktor og større redskaper begynte å komme mer i bruk. Det ble tegna av herredsagronom Odd Klykken. Fjøset er typisk fra akkurat denne perioden, ved at øvre etasje ble bygd svært høy; 4 m. Muren i fjøskassen er murt av sementstein som ble laga på gården.

Hagen ble tegna og planlagt av fylkesgartner Gisle Lysberg. Det ble i en periode forsøkt med bær- og fruktproduksjon, noe som ikke falt heldig ut.

Det er ingen tidligere registreringer på eiendommen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.