Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skilleås

Navn eiendom: Skilleås
Reg.nr.: 27 GNR/BNR: 15/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Sommerfjøs 1951 I bruk som lagerplass 1744-3-48
2. Driftsbygning 186569628 1935 I bruk som driftsbygning 1744-3-49

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården er den ene av fire bruk på Skilleås, der alle gårdstuna ligger forholdsvis samlet ved åsen som skiller grenda fra Hammer i nord. Oppe på Geilhaugen nordvest for gården er det registrert et gravfelt med flere gravhauger. Skilleås var opprinnelig ett bruk, som først ble delt på 2 brukere og seinere 4. Gårdstunet på 15/2, som ligger vest for fylkesvegen, ble etablert rundt 1840. Den gamle hovedlåna fra 1844 er revet, og dagens eiere har bygd nytt bolighus. Fjøset står omtrent som det ble bygd etter at det gamle fjøset brant ned på 1930-tallet. I dag drives det med sau på gården. Sommerfjøset står ved vegen et stykke sør for gårdstunet. Det var tidligere to sommerfjøs til på gården, men disse er borte nå.

På Liasetra hadde gården seterdrift i Ner-setran. Det gamle tømra eldhuset/seterstua er nå bordkledd og det er skifta vinduer, men ellers er det samme fasong og størrelse som opprinnelig. Familien bruker seterstua som hytte.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
4. Bolighus-våningshus 1744-3-4 Revet
3. Seterstue-Liasetra 1744-3-34 I bruk som hytte

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.