Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bakken

Navn eiendom: Bakken
Reg.nr.: 129 GNR/BNR: 24 / 3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Eldhus/sommerstu 186569482 ca. 1920 Verksted/snekkerbu 1744 - 3 - 52

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det gamle navnet på gården er Storsteinbakken. Den ligger oppe i bakken mellom Høy og Tranmyra. Gårdsvegen går der det har kommet en oldtidsveg mellom Skage og Øyesvold, som er datert til tidlig middelalder (1030-1170). Den gamle vegen er ryddet og satt i stand som tursti på hele strekninga (Vikingevegen).Storsteinbakken ble utskilt som eget bruk fra Sørhøy i 1761. Oldefar til dagens eier kjøpte plassen på slutten av 1800-tallet, og bestefaren overtok i 1910. Han arbeidet ved Skage lense, og han var fløyter og smed. Det stod ei smie i gårdstunet, der han dreiv som bygdesmed for gårdene i nærområdet. I perioden 1929-1933 ble en rekke parseller fra gårdene Nordhøy og Sørhøy utskilt og solgt som bureisningsfelt til selskapet Ny Jord. Nybygginga og jordarbeidet under bureisingsperioden på Tranmyra medførte et stort behov for diverse redskaper og utstyr, der også produktene fra smia på Storsteinbakken sikkert var etterspurt. Gården ble ellers drevet som et tradisjonelt småbruk. Tømmerkassen til den gamle hovedbygninga ble flytta fra Nordmyra og gjenoppbygd i tunet her i 1880. Huset har et nytt tilbygg, gammel veranda er kledd igjen og det er et nyere taktekke av eternittskifer. For øvrig er boligen lite endra. Den lille sommerstua ble brukt som bolighus sommers tid, og ellers til klesvask og baking. Den er nyrestaurert, og fasaden er som den opprinnelige. På alle husa var det opprinnelig brukt treshingel som taktekke. Dagens eiere (i 2003) overtok bruket i 1976. Da hadde det stått tomt noen år. Det drives økologisk gressproduksjon på gården nå.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Våningshus 1744 - 3 - 23 I bruk som bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 11. mars 2003.