Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Granmoen

Navn eiendom: Granmoen
Reg.nr.: 82 GNR/BNR: 81/16

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186583299 1937 I bruk som bolighus 1744-12-45
2. Uthus 186583302 1938 I bruk som uthus 1744-12-46

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Huset på Granmoen har fått navn etter skogen som fortsatt stod her før krigen. Under krigen ble krigsfanger satt til å hogge ut skogen, og jorda omkring ble dyrka opp etter hvert. Før den tid hadde området blitt brukt som utmark og beiteland av gårdene som lå høyere opp i terrenget.

Eieren av Granmoen var født og oppvokst i et hus som lå like vest for Øy-elva, der mora drev telefonsentralen på Øysletta. Faren arbeidet på anlegget med Namsos-banen og seinere Nordlandsbanen, og han stod for drifta av Øysletta Folkebad. Badet med badstu og dusjer lå også ved Øy-elva.

Huset på Granmoen ble bygd av Arne Skistad, som var bygnings-snekker og satte opp mange hus i bygda. De originale vinduene i huset var laga av en annen lokal snekker, Lorents Jørem. I uthuset hadde familien gris, og på plassen ble det dyrka poteter og grønnsaker.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2003.