Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Holt

Navn eiendom: Holt
Reg.nr.: 88 GNR/BNR: 81/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Butikkbygning 186582934 1954 I bruk som pub og til utleie 1744-12-57
2. Lagerhus 186582926 1954-55 I bruk som lagerhus 1744-12-58

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Der butikkbygningen står i dag, lå også gammelbutikken på Øysletta. Der var det Aksel Sellæg som dreiv denne, før Overhalla Spareforening overtok. Lagerbygget til gammelbutikken var bygd i to etasjer, med rom for lass-kjørernes hester i første etasjen. Spareforeninga bygde ny butikk og nytt lagerbygg, og de stod for drifta av Øysletta filial fram til 1996. Da leide Matjarven AS lokalene og dreiv butikken videre til sommeren 2001. Butikklokalene eies i dag av Jarven Eiendom AS. I dag arrangeres det pub i lokalene noen helger hver sommer. Leilighet i 2. etasje er under oppussing og skal leies ut.

Trolig har det vært handelsvirksomhet på Øysletta langt bakover i tid, siden hovedvegen til lands oppover Namdalen passerte her. Isak Heglum hadde bygdehandel i ei sommerstue på den fremste Øy-gården, og flytta den seinere med da han bygd hus nede ved vegen. Huset som ligger like ved brua over Øy-elva står fortsatt.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.