Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Fuglem vestre

Navn eiendom: Fuglem vestre
Reg.nr.: 321 GNR/BNR: 62/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 186588533 1930 Lagerrom 1744 - 10 - 60
Stabbur 186588541 Gjenoppbygd 1936 Lagerrom 1744 - 10 - 61
Garasje 186588576 ca. 1947 Utebod 1744 - 10 - 62
Garasje 10968739 1950-tallet Vognbu 1744 - 10 - 63

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården ligger ved riksvegen like øst for Skogmo Gjestgiveri. Landskapet er et gammelt elveleie for Namsen, som har hatt sitt samløp med Bjøra i dette området. På elvebrinken på hver side av det gamle elveleiet er det tidligere registrert i alt 36 gravhauger. Den gamle Høylandsvegen kom via ferje ved Bjørnes, opp fra elva og passerte gårdene på Fuglem.

Fuglem var opprinnelig ett bruk, der samme slekta har holdt til siden 1870-tallet. Gården ble delt mellom to brødre i 1907, og i den første tida var det ei felles stuelån for de to bruka. Foreldre til dagens eier overtok Fuglem 62/3 og Sandhaugen i 1936. Gården kalles nå for Fuglem Vestre. Faren, som kom fra Flasnes, starta opp med lastebiltransport på 1920-tallet. Etter krigen begynte han med slakteri og dyretransport. Transportvirksomheta er videreført i firmaet Flasnes Transport. Den gamle lastebilgarasjen er flytta over fra andre siden av vegen, der det er bygd nye garasjer for firmaets biler.

Dyra ble slaktet på gården, der slakteriet var i et tilbygg på fjøset. I samme tilbygget var det ei gårdssag. Revegård og sommerstue har det også vært på gården, disse husa er borte nå. Den gamle hovedbygninga er revet, og det er bygd nytt bolighus.

Stabburet er flytta til gårdstunet og gjenoppbygd av et eldre bur på 1930-tallet.

Den minste garasjen ble bygd for de første personbilene. Allerede i 1926 hadde faren begynt med biltransport av utenlandske laksefiskere, mellom Flasnes og Trondheim. Transport og frakt har svært lange tradisjoner i tilknytning til Flasnes-området, der slekta tidligere hadde skyss-stasjon og heste-transport.

På gården har det tidligere vært drevet med jordbærproduksjon i tillegg til husdyrhold. Det er ikke dyr i fjøset nå. Sønnen forpakter jorda, og produksjonen i 2003 er korn og potet. Salg av laksefiske i Bjøra er også en del av næringsgrunnlaget for bruket.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.