Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skei

Navn eiendom: Skei
Reg.nr.: 181 GNR/BNR: 37 / 1

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
(Bilde mangler)
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Våningshus 1744 - 07 - 06 våningshus, bevares
Driftsbygning 1744 - 07 - 07 bevares på stedet, trenger tiltak mot forfall

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 25. mars 2003.