Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Solli

Navn eiendom: Solli
Reg.nr.: 1 GNR/BNR: 1/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Sag 1096934 1950 I bruk som sag. 1744-1-22
Stabbur 1935-40 I bruk som lager 1744-1-21

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Solli ligger ved FV 431 øst for Meosbrua. Bygningsmiljøet består av gårdsbebyggelse og spredt boligbebyggelse. På Aunhaugen ovenfor gården er det registrert gravhauger. Gården ligger med utsikt mot Meosen i sør.

Da Namsos ble evakuert, ble folket innlosjert på de fleste gardene som lå i nærområdene. De som drev Wullum Kolonialhandel kom til Solli, og fortsatte handelsvirksomheta fra buret her. Et ekstra lås på døra er et minne fra denne perioden. Alle husa på eiendommen er bygd av gårdens egne folk.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.