Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Barlien

Navn eiendom: Barlien
Reg.nr.: 187 GNR/BNR: 42/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 186568427 1930 Lagerrom 1744 - 7 - 81

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Domkirka i Trondheim eide i katolsk tid to gårder i Overhalla; det var Barlia og Ristad. Barlia var ett bruk fram til 1631, da det ble to brukere, og i 1747 det ble utstedt bøkselbrev på et tredje bruk.

Hans Barlien (født 1772), en overhallning som ble vidt kjent, hadde et av disse bruka en periode. Han var en mangfoldig mann. Blant anna bodde han ei tid i Trondheim, der han kjøpte seg bygård og dreiv med pottemakerverksted og som urmaker. Han anla også et avistrykkeri, og reiste seinere en tur til København for å studere fysikk og kjemi. I 1812 kjøpte han gården Årgård på Namdalseid og flytta dit. Han ble som den eneste bonde fra Nordre Trondhjems amt representant på det første ordentlige Storting i 1815, og i året 1837 reiste han som en av de første utvandrere fra Namdalen til Amerika. På Barlibakken øst for tunet til bnr. 3 i dag, lå gårdsbygningene til alle de tre gårdene sammen i et klyngetun. Der er det nå reist en bauta over Hans Barlien.

Gårdstuna ble flytta fra Barlibakken og bygd opp på nye plasser, og bnr. 3 ble liggende lengst vest av de nye gårdstuna i Barlia.

Gården har nå vært i slektas eie fra 1930, da oldefar til dagens eier (i 2003) kjøpte den på tvangsauksjon.

Det gamle fjøset hadde da gått med i en brann, og nytt fjøs ble bygd av de nye eierne. Gamle bilder viser at fjøset som brant ned også var bygd i vinkel og stod på samme plassen, noe som kan tyde på at nyfjøset ble bygd på den gamle fjøsmuren. Det er en kraftig steinmur av naturstein. I vinkelfløy mot nord er det revet en del av den opprinnelige fjøsbygninga og innreda garasjerom. Lembru har gått inn på nordvegg, der det har vært lemporter både i 2. etasje og i kvistetasje. Fasaden på fjøset er ellers uendra siden det ble bygd.

Tidligere stod det et bur og et eldhus i gårdstunet, men disse brant ned på 1950-tallet. Hovedbygninga er oppgitt med byggeår i 1863, men flere "merker" tyder på at den er gjenoppbygd av ei eldre bygning. Muligens kan det ha vært ei av stuelånene fra det gamle tunet på Barlibakken som ble flytta den gang. Huset står på en ringmur av naturstein. Den eldste delen av tømralåna i midten er påbygd i begge retninger, delvis med nye tømmerkasser og delvis tilbygg i reisverk. Hovedbygninga er restaurert med nytt tak og delvis ny ytterkleding og vinduer.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 07 - 14 Bolighus - restaurert

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.