Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogly

Navn eiendom: Skogly
Reg.nr.: 59 GNR/BNR: 63/16

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865775 1942 I bruk som bolighus 1744-10-31

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger i husrekka ovenfor jernbanestasjonen på Skogmo.

Dagens eier arbeidet på butikken Flasnes og Strand på Skogmo da han og kona bygde seg hus her i 1942. Seinere hadde de begge jobb på Bøndenes Salgslag på Ranemsletta,

I 2. etasje på bolighuset hadde de utleie av 4 hybler til realskole-elever. De kom både fra Indre og Ytre Namdal. Realskolen starta opp på Skogmo, men ble flytta da det ble bygd nye skolelokaler ved Ranemsletta.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.