Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Falstad

Navn eiendom: Falstad
Reg.nr.: 21 GNR/BNR: 13/2/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Garasje 186564987 1949 I bruk som garasje 1744-2-49

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det gamle bolighuset på Falstad er fra 1895. Det var opprinnelig et lite smalt hus av låntype, men er påbygd både i lengderetning og i høyden, og restaurert i flere omganger. En av de første buss-eiere i Overhalla overtok eiendommen i 1943. Han begynte med buss-kjøring rundt slutten av siste verdenskrig. Oppdragene økte med kjøring av skoleunger etter hvert som skolene ble slått sammen og skolevegen ble lengre. Han kjøpte seg en større buss og bygde garasje for denne i 1949.

Dagens eiere har bygd på en car-port, men ellers er form og størrelse på garasjen som opprinnelig. Innvendig kleding på vegger og tak er treull sementplater som er pussa med betong. Slike plater ble produsert både i Overhalla og på en større fabrikk på Hylla i Namsos. De ble gjerne brukt der det var behov for brannsikkert materiale .

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
2 . Bolighus 1744-2-6 I bruk som bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.