Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogtun

Navn eiendom: Skogtun
Reg.nr.: 319 GNR/BNR: 53/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 13876053 1953 Bolighus 1744 - 9 - 56

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skogtun ligger på vestsida av Bjøra, ved kommuneveg til Skjørland. Området her er et gammelt jordbruksområde der det tidligere er registrert mange gravhauger. Den gamle landevegen mellom Overhalla og Høylandet har også kommet på denne sida av Bjøra.

Det var dagens eier (i 2003) som satte opp bolighuset på Skogtun. I sin yrkesaktive tid arbeidet han på Overhalla Industrier i en årrekke, den siste tida som bygningssjef.

Skogtun ble hovedsakelig bygd etter tegninger fra Husbanken, men det ble 2 etasjer i stedet for 1 ½ . Familien ble stor etter hvert, og det ble bruk for romma. Det var ikke så store lån fra Husbanken på den tida; 12 300 kroner var lånebeløpet som ble innvilget til dette huset. Storparten av bygningstømmeret fikk huseier fra heimgården på Høylandet. Huset er påbygd og restaurert i flere omganger.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.