Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Himo

Navn eiendom: Himo
Reg.nr.: 213 GNR/BNR: 50 /1

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Himo har trolig vært et jordbruksområde fra jernalder, noe flere gravhauger i området tyder på. Opp gjennom tida har gårdene vært oppdelt og slått sammen flere ganger, og på det meste var det 6 bruk. I dag er det 4 gårder som alle er i aktiv drift. Drifta på 50/1 i dag er potet, grønnsaker og korn.Forløperen til Namdal Sykehus var et ”Hospital” som ble oppretta på Himo i 1805. På slutten av 1700-tallet var det brutt ut ”radesyke”; syfilis, i Namdalen, og sykestua skulle i første omgang ta hånd om denne epidemien. Det er usikkert hvor sykestua har stått. På Himo 50/1 er det et jordstykke som heter ”Ranemsekra.” Det er et minne om ”ei dame som var uheldig i kirken og måtte bøte med ett mål jord”- det var visst ikke større forbrytelsen, anna enn litt lyd og lukt. Den gamle hovedbygninga er fra 1819, og er en av de eldste bygningene på Himo nå. Den har trolig vært sammenbygd med en eldre del, noe rester etter ei dør i kortveggen mot øst tyder på. Opprinnelig var det torvtak på huset, som seinere ble utskifta til treshingel og deretter sementstein. Gammel ringmur av naturstein er erstatta med nyere støpt grunnmur og full kjeller. Noen gamle vinduer, tofags med tre ruter, er bevart i andre etasje. Tømmervegger og tømmerknuter er kledd med tømmermannskleding.Tidligere eiere (besteforeldre til eier i 2003) bor i bygninga i dag.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Driftsbygning 1744 - 8 - 22 Revet
Bolighus-1819 1744 - 08 - 14 Bolighus
Driftsbygning 1744 - 08 - 15 Revet

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 8. april 2003.