Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skage vokterbolig 1

Navn eiendom: Skage vokterbolig 1
Reg.nr.: 17 GNR/BNR: 13/63

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186564758 1928 I bruk som bolighus 1744-2-39
2. Uthus/fjøs 186564758 1928 I bruk som uthus 1744-2-40

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Husa er bygd speilvendt i forhold til Skage vokterbolig 2, ellers er de bygd etter samme tegninger og helt like. Dette var standard husmodell for jernbanens boliger langs Namsos-banen,og Nordlands-banen gjennom Grong og Harran. Jernbanen hadde egne arkitekter, som sjølsagt var inspirert av tidas byggestil og arkitektur. Husa lenger sør og videre nordover var andre typer. Vokterboligene langs Namsos-banen hadde f.eks. en takhøyde på 2,65 m i 1. etasje, mens takhøyde på husa sør for Snåsa var 2,80. Trolig kom jernbanens boliger og byggestil til å påvirke annen boligbebyggelse i nærområdene.

Se for øvrig beskrivelse av Skage vokterbolig 2.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.