Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Kjærstad

Navn eiendom: Kjærstad
Reg.nr.: 216 GNR/BNR: 49/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Sommerstue/snekkerverksted 186580796 1947 Lagerrom 1744 - 8 - 36

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården Kjærstad ble utskilt som eget bruk i 1887. Det ble da tillagt jord fra deler av de tidligere husmannsplassene Korsenget, Hagan og Hagamoen og engstykker fra de 4 bruka på Lille-Amdal, til det nye bruket. Kjøper var oldefar til dagens eier (i 2003). Det første gårdstunet ble bygd opp øst for vegen, der det var tørrere grunn. Seinere ble bygningene flytta dit tunet er i dag. Den gamle hovedbygninga er bygd opp av tre eldre hus, som er bygd til i flere omganger. Eldste del av bygninga står på en ringmur av tørrmurt naturstein. De gamle vinduene er bevart i 2. etasje, og en gammel veranda og takrenner av tre på sørvegg er også bevart. Under ei påbygging etter krigen ble det brukt lemmer fra ei tyskerbrakke, som ble kjøpt sammen med en annen familie og delt. Fra denne brakka ble det også brukt lemmer til sommerstua.

I tillegg til å fungere som sommerstue, var det en kjeller med snekkerverksted, under bygninga.

Farfaren til dagens eier var en altmuligmann som blant anna dreiv med møbelsnekkering, maling og som urmaker.

Den gamle hovedbygninga har vært brukt som kårbolig fram til juli 2003. Jorda blir bortleid i dag.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - flyttet 1894 1744 - 08 - 18 Bolighus - restaurert

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.