Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Svingen

Navn eiendom: Svingen
Reg.nr.: 62 GNR/BNR: 63/25

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865774 1949 Ikke i bruk 1744-10-37

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Huset ligger i husrekka langs RV 17, nord for jernbanelinja til Namsosbanen på Skogmo. Flere av bygningene her er bygd i åra etter krigen. Husbanken ble et viktig redskap for gjenreising og boligbygging, og den første typehuskatalogen kom i 1946. Idealet var funksjonelle og moderate hus som la vekt på tilpasning til tradisjonell norsk byggeskikk.

Far til dagens eier var bygnings-snekker. Han satte opp mange bolighus i denne perioden , og han bygde også huset i Svingen. Det hadde typiske trekk fra Husbankens første typehus; bygd i 1 ½ etasje med en fast, kubisk huskropp, saltak med 45 graders takvinkel, to- og tre-rams vinduer med 1 rute i hver ramme og taktekke av sement-stein. Huset er seinere påbygd og restaurert med nytt taktekke, vinduer og ytterkleding.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.