Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skilleås

Navn eiendom: Skilleås
Reg.nr.: 24 GNR/BNR: 15/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
2. seterfjøs- Liasetra ukjent Hytte 1744-3-42
1. Stabbur 186569644 1919 I bruk som lagerplass 1744-3-41

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården er ett av 4 bruk på Skilleås, som er nevnt i skriftlige kilder fra 1521. Bruksnr. 3 hadde seterdrift i Øver-setran på Liasetra, der flere av de gamle seterhusa fortsatt står. Liasetra var den setra som var lengst i bruk i kommunen, til 1963. Inne i fjøset har Utmarkslaget (tidl. Grunneierlaget) bygd ei lita hytte i den vestre delen av bygninga. Fjøset med hytta står åpen til bruk for turgjengere. Mass-stua, og gangen mellom den og seterstua er også restaurert i senere tid, og på seterstua ellers er det lagt nytt torvtak. For øvrig er det gjort lite med seterstua, og noe av tømmeret har råteskader.

På gården ble det tidligere drevet med kyr, gris, sauer, høner og det som vanligvis hørte til. Fra 1970-åra ble det spesialisert til rein kjøtt-produksjon med oppforing av kalver, fram til 2001. Det er nå ingen produksjon i fjøset, og jorda blir bortleid til korn- og grønnfórproduksjon (beite for kyr i samdrift).

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
4. Bolighus-stuelån 1744-3-5 I bruk som bolig
3. Seterhus - Liasetra 1744-3-35 I bruk som hytte

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.